Novinky

Terénne úpravy pozemkov určených na predaj

V polovici mája boli ukončené terénne úpravy pozemkov pri jazere určených na predaj. Boli vybúrané všetky pôvodné základové dosky. Pozemky sme zaviezli hlinou a vyrovnali. 

Pozemky určené na predaj prešli kompletnou reparcelizáciou, kvôli ich zväčšeniu na základe požiadaviek a dopytu klientov. Po kompletnom zastavaní areálu vilkami, bude celý areál vzdušnejší a pozemky poskytnú klientom väčší komfort.